HISTORIE

Woudrichems Muziekvereniging “Kunst Na Strijd” is opgericht op 3 januari 1920. In Woudrichem en op de Oudendijk wordt dus al meer dan 101 jaar in verenigingsverband gemusiceerd. Op een gegeven moment waren er zelfs drie rivaliserende fanfares in deze kleine gemeenschap. In de loop der jaren hebben de besturen van de verschillende verenigingen besloten samen te gaan. Dat e.e.a. niet zonder slag of stoot gebeurde zal voor iedereen wel duidelijk zijn! In de huidige naam van de vereniging vind je de namen van deze drie verenigingen nog terug!

1919:

Het ontstaan van de eerste vereniging: Woudrichem’s Fanfare Corps

Opgericht eind 1919. Na de Eerste Wereldoorlog 1914 -1918 zat een groep jonge mannen in café Wilhelm te Woudrichem. Ze vonden het maar rustig in het stadje en ze kwamen op het idee om een muziekvereniging op te richten en zodoende weer wat leven in de brouwerij te brengen. Ze stonden allemaal een bedrag van fl 25,- af, wat zeker in die tijd beslist geen kleinigheid genoemd kon worden, en met nog wat financiële steun van enige ingezetenen van Woudrichem kon uiteindelijk voor een bedrag van fl 350,- een aantal instrumenten worden gekocht van het Nederlands Leger. De eerste dirigent van deze nieuwe vereniging was de heer Johan Krielaart

1920:

De tweede vereniging: Fanfarekorps Kunst Na Strijd Oudendijk

Opgericht 3 januari 1920. Tijdens de bevrijdingsfeesten na de oorlog van 1914 -1918 speelde Fanfare Nooit Gedacht uit Almkerk op de Oudendijk. Dat vonden de Oudendijkers geweldig. Ze hadden gehoord dat er overal groepen mensen waren die met elkaar muziek gingen maken. Dus zeiden ze: waarom ook niet op de Oudendijk! Er werden briefjes huis aan huis bezorgd met de mededeling dat er een vergadering plaats zou vinden om, indien mogelijk, een muziekvereniging op te richten. Deze vergadering was niet zonder succes. Men kreeg het voor elkaar. Van een Fanfare in Bolnes kon het volledige instrumentarium worden overgenomen. Het aankoopbedrag werd met stukjes en beetjes door de Oudendijkers zelf bijeengebracht! De heer Johan Krielaart was ook de eerste dirigent van deze nieuwe vereniging!

1934:

De derde vereniging: Kunst en Vriendschap Woudrichem

Opgericht op 16 november 1934. Een aantal muzikanten van Woudrichem’s Fanfare Corps kon zich niet langer verenigingen met het bestaande korps. Zij wilden graag eigen verlangens en initiatieven in een nieuwe fanfare ten uitvoer brengen. Door een ingezetene van Woudrichem werd in een compleet nieuw instrumentarium voorzien en op 24 november repeteerden de 18 muzikanten voor het eerst met hun nieuwe vereniging. Hun dirigent was de heer A.A. de Man, een stafmuzikant die bijzonder kundig was.

Ruzie om de muziektent

Drie muziekverenigingen binnen een kleine gemeenschap gaf ook wel eens de nodige strubbelingen. Een paar voorbeelden; Woudrichem’s Fanfare Corps bezat een muziektent. Een verzoek van Kunst en Vriendschap om deze muziektent voor een concert te mogen gebruiken werd met meerderheid van stemmen door de leden van Woudrichem’s Fanfare Corps geweigerd. Ook heeft er jarenlang een “muzikale grens” bestaan tussen Woudrichem en Oudendijk. Men marste absoluut niet op elkaars terrein en gezamenlijke concerten werden weinig of niet verzorgd!

1941:

De eerste fusie

Woudrichem’s Fanfare Corps Kunst en Vriendschap ontstond in maart 1941 door het samengaan van Woudrichem’s Fanfare Corps en Kunst en Vriendschap Woudrichem. Het was weer oorlog en diverse leden van de muziekverenigingen waren opgeroepen om het vaderland te verdedigen. Juist in die moeilijke tijden was er veel saamhorigheid bij de bevolking en de beide muziekverenigingen uit Woudrichem besloten om samen te gaan. Er werd echter tot aan de bevrijding in 1945 maar sporadisch gerepeteerd. In 1955 kreeg de vereniging ook een drumband.

1969:

De tweede fusie

Woudrichem’s Fanfare Corps & Drumband Kunst Na Strijd ontstond in 1969 door het samengaan van Woudrichem’s Fanfare Corps Kunst en Vriendschap en Fanfarekorps Kunst Na Strijd Oudendijk.
In de zestiger jaren kregen de muziekverenigingen het weer erg moeilijk. Deze periode kenmerkte zich door de hoogconjunctuur. Door de groeiende welvaart had men veel meer geld om andere leuke dingen te doen. De televisie deed zijn intrede en de animo om lid te zijn van een muziekvereniging was sterk verminderd.

 

Bezettingsproblemen zorgen voor samenwerking

In 1966 kreeg Woudrichem’s Fanfare Corps Kunst en Vriendschap een uitnodiging om in Gorinchem de Avondvierdaagse in te halen, maar hun muzikale bezetting was zo klein, dat ze zich er voor schaamden om daar mee naar Gorinchem te gaan. Voorzitter Henk van de Mast had echter een oplossing! Hij wist dat Fanfarekorps Kunst Na Strijd Oudendijk ook met bezettingsproblemen kampte en hij zocht contact met deze vereniging om samen naar Gorinchem te gaan. En wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden gebeurde! Samenwerking tussen Woudrichem en de Oudendijk! De besturen zagen nieuwe mogelijkheden als beide verenigingen samen zouden gaan en deze plannen werden werkelijkheid in 1969. Het ging een aantal jaren erg goed met de vereniging. Het instrumentarium werd geheel vernieuwd. Onder leiding van dirigent Harrie Munsterman ging de Fanfare voor het eerst na een groot aantal jaren weer op concours. Omdat de gemiddelde leeftijd van de leden langzaamaan naar de 60 jaar ging, bezocht een aantal enthousiaste leden de scholen. Het resultaat was een Jeugdorkest van zo’n 30 leden! De muzikale opleiding van deze nieuwe leden was ook in handen van Harrie Munsterman.

1982:

Van fanfare naar harmonie

Een belangrijke verandering was de omschakeling in 1982 van fanfare- naar harmoniebezetting. Omdat de vereniging weer te kampen had met een terugval van het aantal leden werd er in het bestuur over gedacht om over te schakelen naar harmoniebezetting. Er werd in Woudrichem en Oudendijk huis aan huis een enquête gehouden over de belangstelling om klarinet of fluit te gaan spelen. Hier kwamen uiteindelijk dertig serieuze reacties op. De benodigde instrumenten werden aangeschaft, de leerlingen kregen allemaal les van professionele leerkrachten en op 9 november 1982 werd de eerste repetitie in harmoniebezetting gehouden. Dat deze overgang een goede beslissing is geweest bewijzen de ontwikkelingen sedertdien.

 

Hoger niveau

Onder leiding van dirigent Jacques Claessens, die van april 1984 tot april 1999 voor het Groot Orkest stond, steeg het muzikale niveau van het orkest steeds hoger en werden er op concoursen uitstekende resultaten geboekt.
Van april 1999 tot maart 2001 stond het orkest onder leiding van dirigent Jan Nellestijn. Onder zijn leiding promoveerde het orkest op 25 november 2000 naar de Vaandel-Afdeling van de KNFM.
Onder leiding van de Belgische dirigent Raf De Keninck, die van april 2001 tot mei 2006 het orkest dirigeerde, haalde K.N.S. op 20 november 2004 op het KNFM concours in Enschede een 1e prijs met 81,83 punten in de 1e afdeling. Ook werden onder zijn leiding 2 grote Promsconcerten gegeven, zowel in Woudrichem, als in het Belgische Buggenhout.
Van juni 2006 tot juli 2009 was Michael Engelbrecht dirigent van het Groot Orkest. Op 29 november 2008 nam het Orkest onder zijn leiding deel aan een concours in Veldhoven. Er werd ingeschreven in de 2e divisie. Totaal werd de megascore van 93,41 ptn gehaald! Dit was nog nooit eerder voorgekomen in de (bijna) 90-jarige geschiedenis van KNS! Het was in 2008 de hoogste score in de 2e divisie en betekende tevens opnieuw promotie naar de 1e divisie!

 

Dirigenten door de jaren heen:

1984 tot 1999 | Jacques Klaassens

1999 tot 2001 | Jan Nellestijn

2001 tot 2006 | Raf de Keninck

2006 tot 2010 | Michaël Engelbregt

2010 tot 2012 | Ton Kerstholt

2012 tot 2016 | Hans Verheij 

2016 tot  2022 | Olaf Baeke

2022 tot  2022 | Interim Edwin Matthee

2022 tot heden| Jan Nellestijn