Repetitie- en lestijden

 

Repetitietijden

De repetities van de orkesten zijn op de volgende dagen:

Opleidingsorkest: elke dinsdag van 18:00 – 19:00

Harmonieorkest: elke dinsdag van 19:30 – 22:00

Beide repetities worden gehouden in Sport en Cultureel Centrum ’t Rondeel, Het Rond 2, 4285DE Woudrichem

Een leerling maakt zijn of haar start in het Opleidingsorkest om de nodige orkestervaring op te doen. De commissie Opleiding/Begeleiding beslist, in overleg met de dirigent en de leerkrachten, wanneer iemand ver genoeg is gevorderd om over te stappen van het ene naar het andere orkest. Om toegelaten te worden tot het Harmonieorkest zal de muzikant proefspelen bij de dirigent van het Harmonieorkest. Om het niveau van het Opleidingsorkest op een redelijk peil te houden wordt van een jeugdlid dat doorstroomt naar het Harmonieorkest verwacht, dat hij of zij ook nog minimaal 1 jaar in het Opleidingsorkest mee blijft spelen.

Lessen en Lestijden

Kunst Na Strijd kan de theoretische en de praktische muzieklessen verzorgen tot en met het ‘B’ diploma. In sommige gevallen behoort het halen van het ‘C’ diploma ook tot de mogelijkheden. Een leerling krijgt ca. 20 minuten individueel les per week. De opleiding is in handen van professionele leerkrachten. De lessen worden gegeven in Woudrichem.
De lestijden zijn afhankelijk van het instrument dat bespeeld wordt. Informatie hierover kun je krijgen bij de commissie Opleiding en Jeugdzaken of bij het bestuur.

Muziekinstrumenten

Een muziekinstrument wordt, indien gewenst, door de vereniging ter beschikking gesteld. Voor sommige instrumenten hebben we wel eens een wachtlijst. Vaak wordt dan geadviseerd om met een ander instrument te beginnen en eventueel later over te schakelen naar het in eerste instantie gekozen instrument. Het komt ook wel eens voor dat het bespelen van het gekozen instrument niet is wat men er van verwacht heeft, of dat de leerkracht adviseert om over te schakelen op een ander instrument. Meestal is overschakelen naar een ander instrument dan geen probleem.