Contributie

 

Proeflessen

Om uit te proberen of het bespelen van een instrument echt iets voor u of uw kind is, wordt een serie proeflessen aangeboden. Op het instrument van keuze worden 4 lessen gegeven door een bevoegd docent. Deze 4 lessen kosten EUR 25,00. U of uw kind ontvangt een instrument en lesmateriaal voor deze 4 lessen. Als er voor het instrument van eerste keuze een wachtlijst is, kunnen de proeflessen op een ander instrument worden gevolgd. Na deze serie proeflessen kan men besluiten om inderdaad lid te worden van onze vereniging en de lessen voort te zetten.

Lidmaatschap / lessen

De contributie van de vereniging bedraagt voor jeugdleden t/m 17 jaar EUR 10,- per maand. Volwassenen (vanaf 18 jaar) betalen EUR 17,00 per maand. Volwassenen die nog niet in een orkest spelen en alleen lessen volgen betalen EUR 7,- per maand.
De contributie wordt in principe door middel van een automatische incasso geïnd. Men krijgt een instrument van de vereniging in bruikleen. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een kamp, “nieuwjaarsborrel” etc. Wij verwachten van ieder lid inzet bij acties ten bate van de verenigingskas. Lesmateriaal (lesboeken) en evt. rieten (bij een rietinstrument) zijn voor eigen kosten. De lessen worden apart verrekend, direct bij de docent. Er worden per seizoen ongeveer 40 lessen gegeven (de schoolvakanties zijn vrijaf). Eén les duurt meestal 20 minuten. Afrekenen van de lessen gebeurt op de voorwaarden van de docent (contant of per bank vooraf / declaratie achteraf). U bent vrij hierover afspraken te maken met de betreffende docent.
In het Jeugdbeleidsplan van de vereniging kunt u lezen dat lessen in principe gevolgd worden bij een docent die door de vereniging is aangesteld.
Het lidmaatschap kan enkel aan het eind van iedere maand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Subsidie van de gemeente

Jeugdleden van de vereniging die woonachtig zijn in de gemeente Altena, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in het lesgeld via de gemeente.

In 2020 heeft de gemeente Altena het subsidiebeleid voor muzieklessen aangepast. De 3 voormalige gemeenten hadden een verschillend subsidiebeleid en dat moest geharmoniseerd worden.
Eerder kon u als ouder rechtstreeks bij de gemeente Woudrichem subsidie aanvragen. Dat kan niet meer. Verenigingen vragen nu bij de gemeente Altena subsidie aan voor hun leerlingen en ontvangen € 100,- per leerling.
Wij als Kunst Na Strijd hebben vragen deze subsidie ook aan. Echter, u betaalt zelf de kosten van de lessen aan de docent. De subsidie moet dus bij u terecht komen en niet bij de vereniging.

Kunst Na Strijd heeft daarom het volgende besloten:

  • De subsidie die wij als vereniging ontvangen wordt uitgekeerd aan de ouders van de betreffende jeugdleden.
  • Peildatum voor de gemeente is 1 januari. Echter een seizoen loopt van 1 september – half juli. Leerlingen die ná 1 januari en vóór 1 september zijn aangemeld als lid, kunnen geen aanspraak maken op de subsidie voor het lopende seizoen (wij als vereniging krijgen die immers ook niet).
  • Leerlingen die minimaal 6 maanden les hebben gehad in een seizoen (en dus lid waren vóór 1 januari) hebben recht op teruggave van de subsidie.
  • Subsidie wordt uitgekeerd op hetzelfde rekeningnummer als waar de contributie op wordt geïnd.
  • We streven er naar om in de zomervakantie deze subsidie uit te keren
  • Ouders hoeven zelf geen aanvraag te doen bij KNS voor deze subsidie, deze wordt automatisch door de vereniging overgemaakt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Wim Kant, penningmeester e-mail: penningmeester@kunstnastrijd.nl

Vragen?

Neem gerust contact op met het secretariaat van de vereniging: info@kunstnastrijd.nl of mail naar Joost Wolters (bestuurslid en lid van de commissie Opleiding en Jeugdzaken): jeugdzaken@kunstnastrijd.nl

Voor het jeugdbeleidsplan van de vereniging klik hier.